0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

За нас

За нас

Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт предлага професионални счетоводни услуги и данъчни консултации в София и цялата страна. Ние сме специализирани в извършването на:

  • финансово-счетоводни услуги

  • водене цялостно счетоводство на фирма

  • консултантска дейност в областта на данъчното, счетоводното, търговското и трудовото законодателство

  • регистрация и пререгистрация на фирми и др.

Екипът ни включва финансисти с дългогодишен опит в областта на счетоводството и контрола, както и прависти, членуващи в Софийска адвокатска колегия.

Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт извършва счетоводни услуги на фирми в София и в други градове на страната.

Услугите, които предлагаме, са насочени предимно към клиенти, чиято структура на бизнеса отговаря на критериите за малки и средни предприятия.

Това е секторът, в който е най-голяма необходимостта от нашата експертна помощ и подкрепа, тъй като тези бизнеси са най-уязвими от икономическите промени в страната.

История на кантората

Дружеството е създадено през 2007 г. и функционира на пазара на счетоводни услуги и данъчни консултации повече от 10 години.

Към днешна дата над 70 фирми са поверили счетоводната си отчетност в нашите ръце, като с повечето от тях работата е от самото създаване на компанията.

Специализирани сме за работа във всички отрасли на икономиката

От създаването си до сега Бизнесгруп Консулт е успяла да си партнира с фирми, осъществяващи дейност в почти всички бизнес сфери.

Професионализъм и коректно отношение към клиентите

През всичките тези години ние не сме загубили доверието на старите си клиенти. С професионализъм и коректно отношение в работата не само задържаме своите дългогодишни клиенти, но и непрекъснато привличаме нови, които възлагат счетоводна си отчетност на нас.

Отстъпки за лоялни клиенти

Утвърдена практика е през годините да предлагаме отстъпка на клиенти, които са се доказали като лоялни в съвместната ни работа. В такива случаи спечеленото доверие е взаимно.

Качество на предлаганите услуги на конкурентни цени

Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт се ангажира с бързо, точно и навременно изпълнение на възложените задачи на сравнително добри цени за пазара на предлаганите услуги.

Счетоводно обслужване, съчетано с правни консултации

Нашите клиенти получават освен счетоводно обслужване на фирмите си, също така и правни консултации по различни казуси, които не винаги са свързани със счетоводна и данъчна тематика.

С нас печелите надежден партньор за вашия бизнес

Качество, коректност и професионализъм са нашите най-силни страни, благодарение на които можем да предложим надеждно партньорство и финансова и правна защита, от които се нуждае всеки бизнес.