0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Полезно

 • Как да изберем счетоводна фирма за нашия бизнес

  Изборът на счетоводна фирма е едно от най-важните решения за собствениците на малък бизнес. Добрият счетоводител може да ви спести много време и да спомогне за разрастването на бизнеса.

 • Няколко съвета за по-добро счетоводство

  В работата ни често се е случвало да се сблъскваме с последствията от занемарено и лошо водено счетоводство. В този материал ще разкажем за две от често срещаните причини за това.

 • Често срещани грешки в счетоводството на малка фирма

  Независимо дали бизнесът ви е в София или в друг град, ако сте малка фирма, много вероятно е да се сте сблъсквали с някои от описаните проблеми в счетоводството.

 • Какво е добре да знаем за счетоводството

  Счетоводството представлява система за обобщаване и отчитане на документооборота от дейността на фирмата, като се спазват общоустановени правила.

 • В кои случаи се нуждаете от  данъчен консултант

  Твърде често  се случва да се чудите как да процедирате когато срещу вас или представлявано от вас дружество е субект на данъчна проверка или ревизия.

 • Ключови моменти в годишното приключване на фирми

  С изтичането на календарната година всички юридически лица и еднолични търговци, които са осъществявали дейност през  годината имат задължение да съставят годишен отчет за дейността си и да го подадат с годишна данъчна декларация в НАП и НСИ.

 • Счетоводна оценка на активите и пасивите предприятие

  Стойността, с която се признават (въвеждат в счетоводните регистри) активите и пасивите се базира на първоначалния или исторически разход за придобиване на актива и пасива.Цената на придобиване може да се измерва с разходите за придобиване при закупени или със себестойността при създадени по стопански начин активи.