0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги от Бизнесгруп Консулт

Ние предлагаме комплексни еднократни и абонаментни счетоводни услуги за клиенти от гр.София и от цялата страна. Цените са по договаряне.

Търсенето на висококачествени счетоводни услуги се увеличава все повече в съвременните условия. Постоянно нарастващият брой счетоводни къщи, предлагащи разнообразни счетоводни дейности, целящи да се преборят с конкуренцията, води до все по-големи затруднения при избора на счетоводна къща. Тези трудности произтичат от недоверието, което предприятията имат по отношение на качеството, надеждността и своевременността на предлаганото счетоводно обслужване. Дългогодишният ни опит в обслужването на голям брой клиенти в различни браншове ни помага бързо и адекватно да решаваме всяка задача и възникнал проблем в счетоводството.

Предлагаме богата гама счетоводни услуги, за да отговорим на потребностите на нашите клиенти. Те могат да бъдат разделени в следните насоки:

 • текущо водене и обработка на счетоводни документи;
 • обработка на заплати и осигуровки;
 • консултации по прилагането на националното и международното счетоводно законодателство;
 • изготвяне на счетоводни отчети съгласно българското счетоводно законодателство;
 • изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • изготвяне на заявления, справки-декларации и други форми съгласно ЗДДС;
 • проверка на изготвени данъчни декларации, заявления, справки, описи, интрастат;
 • консултации във връзка с данъчното законодателство, Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • помощ при данъчни ревизии

 

Предлагаме както комплексно еднократно, така и абонаментно обслужване при осъществяването на следните дейности:

 • обработка на трудови работни заплати; изчисляване на дължимите осигурителни вноски и данъци, съставяне на разчетно-платежна ведомост (ведомост за работни заплати); подаване на изискуемите от Наредба №Н-8 декларации Обр.1 и 6 ; изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност и представяне на болнични листове в НОИ.
 • изчисляване на дължимите осигурителни вноски и данъци;
 • съставяне на разчетно-платежна ведомост - ведомост за заплати
 • подаване на изискуемите от Наредба №Н-8 декларации Обр.1 и 6;
 • изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност и представяне на болнични листове в НОИ

 Не се колебайте да ни позвъните на нашите телефони за директна връзка 0884-54-00-14 и 0878-61-89-69 и да ни зададете всички въпроси, които Ви вълнуват по повод на предлаганото от нас счетоводство.