0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Цени на счетоводство

СЧЕТОВОДСТВО - ЦЕНИ

Цените на счетоводните услуги, които предлагаме се разделят, според вида на ангажимента ни, на периодични и еднократни. В зависимост от това се определят и цените за счетоводство и консултации. Те включват абонаментна месечна цена за периодичните счетоводни услуги и еднократно заплащане за услугите, свързани с лимитиран във времето наш ангажимент. Седалището на фирмата е в София.


Услугите с абонаментна цена са свързани с периодичната поддръжка на счетоводството на фирмата.

БИЗНЕСГРУП КОНСУЛТ ООД предлага атрактивни цени на счетоводни услуги за коректни клиенти, сключили абонаментен договор за счетоводно обслужване. При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване вие получавате индивидуално отношение за вашата компания. Нашите цени за счетоводни услуги в София са цени за всеки клиент и са съобразени с нуждите, потребностите и финансовите му възможности. Цени на счетоводни услуги в София без конкуренция и без аналог на пазара.
Получете оферта за счетоводно обслужване на вашия бизнес и изберете най-подходящия пакет от цени за счетоводни услуги в София. Възползвайте се от предлаганите от нашия екип счетоводни услуги на достъпни цени. В цената на всеки пакет за абонаментно счетоводно обслужване се включва:

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Текущо осчетоводяване на стопански операции съгласно представените счетоводни документи;
 • Изготвяне и подаване на документи (Справка - Декларация и Дневници за покупки и продажби по ЗДДС, Интрастат декларация, Декларации обр.1 и 6 ) за НАП;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация както за нуждите на клиента, така и за нуждите на данъчните институции;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, пакетни плащания чрез файл или нареждане през електронно банкиране на клиента;
 • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Попълване на осигурителни и трудови книжки;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
 • Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
 • Консултиране на клиента по въпроси, свързани с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити;
 • Информиране на клиента за спазване на срокове, касаещи НАП, НОИ и други институции;
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване Годишна данъчна декларация на фирмата;
 • Изготвяне и подаване Годишните Финансови Отчети на фирмата в НСИ;
 • Изготвяне на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията;
 • Взимане на документи от обекта на клиента при предварително уговорено удобно време за него.


Основните услуги с еднократно заплащане са:

 • Годишни счетоводни приключвания;
 • Данъчни и осигурителни консултации;
 • Регистрация на фирми.


Комплексни услуги

Цените, които предлагаме, могат да включват извършване на комплексна услуга за започване, осъществяване и прекратяване на вашия бизнес. Това означава, че ние можем да регистрираме вашата фирма в търговския регистър или в окръжния съд, а след това в регистър БУЛСТАТ (за юридически лица с нестопанска цел, дружества по ЗЗД, политически партии и други), ако е необходимо да извършим регистрация по ЗДДС и ЗАДСкл, след което да се погрижим за счетоводството на вашата фирма. Но това не е всичко. В случай че са необходими промени за фирмата ви, касаещи собствеността, капитала, управлението, предмета на дейност, името, адреса или извършването на ликвидацията ѝ и заличаването ѝ от търговския регистър, ние сме на ваше разположение.  При проблеми с НАП можем да изразим компетентно мнение по конкретния казус и да ви окажем навременна помощ.