0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Често срещани грешки в счетоводството на малка фирма

Счетоводните грешки могат да възпрепятстват растежа на вашия малък бизнес и да го поставят на нестабилна почва. За съжаление обаче те са често срещани, особено при нови или малки предприятия.

Тук сме обобщили най-честите грешки в областта на счетоводството, които експертите наблюдават при малкия бизнес. Ще откриете и основни насоки за това как да ги избегнете.

Грешка 1: Не се издават навреме фактури за дължимите плащания

Събирането на плащания винаги е вълнуваща част от управлението на един бизнес. Това, което не е толкова интересно, е следенето на дължимите суми за получаване.

Когато издавате проформа фактура, се отчита изискване на дадена сума, което означава, че клиентът ви дължи пари. От ключова важност е да сте наясно със сумите за вземане от вашите клиенти. Веднага щом се получи плащане от даден клиент, трябва да бъде издадена оригинална фактура, с която да се отчете сумата като платена. На теория това изглежда много лесно, но на практика обаче, фактурите се оставят за оформяне за по-късно, тъй като времето никога не е достатъчно.

 

При изготвянето на данъчни отчети се оказвате затрупани с куп неописани клиентски плащания и отчет за приходите, в който няма никакъв смисъл. Какви са последствията? Загуба на часове в актуализиране на списъка на плащания, както и натрупване на несъбираеми вземания. Своевременното прилагане на плащанията към фактури всеки месец може да ви спести огромно количество ресурси в дългосрочен план.

 

 

Грешка 2: Не пазите информация и касови бонове за направените разходи

Много собственици на бизнес не успяват да запазят копия на касовите бележки и информация за фирмените разходи, което от своя страна може да доведе до редица данъчни, счетоводни и други проблеми. Колко често сте разглеждали извлечение на банковата сметка и не сте имали никаква представа за какво е била похарчена една или друга сума? Дали е било за консумативи, оборудване, бизнес обяд или по погрешка сте платили свой личен разход с картата? Ако не разполагате с действителната квитанция за направените плащания се увеличава рискът от изготвянето на неправилни отчети.

Как можете да разрешите проблема с касовите бележки? Пазете квитанциите за всеки бизнес разход. Този процес може да изглежда много обременителен, така че ето няколко съвета, които да го правят по-лесен и по-бърз: използвайте единствено вашата бизнес банкова или кредитна карта за плащането на фирмените разходи; дръжте един пощенски плик в чантата или в колата си, където да можете да прибирате всички касови бонове, вместо да ги слагате в джобовете си, или още по-лошо – в кофата за боклук; веднъж седмично (или месечно) преглеждайте събраните бележки и ги прибирайте в специално създадена за целта папка.

 

Грешка 3: Не отчитате плащанията, направени в брой

От ключово значение е всеки един предприемач да проследява всички разходи, свързани с бизнеса. По този начин те могат да бъдат приспаднати от общата сума на приходите при изготвянето на данъчни отчети. Докато плащанията с кредитни и дебитни карти, както и тези директно от сметка на фирмата лесно се обединяват, разходите, платени в брой, често се пренебрегват. В много случаи някои от тези разходи не се отчитат и се забравят, което може да доведе до множество неточности и грешки. Ето защо, бъдете сигурни, че сте разработили метод за проследяване на тези парични разходи.


«