0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Документи за регистрация на фирма

За регистрация на една фирма се изисква набор от документи, който се определя от правната форма на фирмата, която трябва да се регистрира. Най-често в България се използва фигурата на дружеството с ограничена отговорност (ООД или ЕООД), защото то може да се регистрира с минимален учредителен капитал от 2 лева и при него имуществената отговорност на съдружниците е отделна от тази на самото дружество и е до размера на записания капитал при регистрацията му.

За регистриране на ООД/ЕООД в търговския регистър се заплаща държавна такса по сметка на Агенция по вписванията и се подава заявление по образец А4, към което се прилагат всички необходими документи. Трябва да е съставен дружествен договор или учредителен акт, да има решение на учредителното събрание, да са попълнени декларации по чл.142 от ТЗ и по чл.141, ал.8 от ТЗ, образецът от подпис на управителя да е нотариално заверен, да има сключен договор за управление между дружеството и управителя, да е внесен учредителният капитал по набирателна сметка и да се приложи документ за това, да е попълнена декларация от управителя по чл.13, ал.4 от ЗТР.

Заявлението за регистрация на фирма може да се подаде на място в Агенция по вписванията или по електронен път с електронен подпис на управителя или на упълномощено лице. При подаване на място в Агенция по вписванията документите за регистрация в оригинал остават там.

Нашият екип може да ви помогне в избора за правната форма на вашата бъдеща фирма, както и да изготви и подаде всички необходими документи в търговския регистър, за да се регистрира вашата фирма максимално бързо и лесно и да започне да осъществява търговска дейност.

Предлагаме пакетни услуги, включващи регистрация на фирма в търговския регистър, регистрация по ЗДДС и счетоводно обслужване според вида на осъществяваната търговска дейност.


«