0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Няколко съвета за по-добро счетоводство

Те може да са обясними, особено ако сте малка фирма, но в средносрочен план могат да навредят сериозно на бизнеса ви.

Не наемате специализирана фирма за счетоводни услуги

Много често собствениците на малък бизнес смятат, че ще спестят пари като сами се занимават със счетоводството. В дългосрочен план обаче, това обикновено се оказва съществена грешка. Пропуските и неточностите, които допуснете, могат да се превърнат в причина за начисляването на допълнителни такси и дори глоби.

Наемайки специализирана фирма за финансово-счетоводни услуги, вие ще имате експерт, който ще е напълно наясно с дейността ви и ще е в състояние да приложи подходящите тактики и услуги за конкретната ситуация. Тъй като това са фирми, чийто основен предмет на дейност са професионалните счетоводни и правни услуги, те винаги са наясно с непрекъснато променящите се данъчни закони и могат да ви помогнат да планирате напред за ситуация на потенциални увеличения на данъците.

Специалистите от счетоводната къща ще бъдат тези, които ще изготвят и цялостната документация. Освен това, още един преглед на финансовото състояние на фирмата никога не е излишен. Успехът на малкия бизнес до голяма степен зависи от точността и организацията на финансовата ви и счетоводна документация.

Не сте наясно с това, което ви казва счетоводителя

Представете си следната ситуация: стоите в лъскавия си офис, а срещу вас счетоводителят ви говори за диверсификация, блокиращи квоти, анюитети и цял куп неразбираеми за вас термини и понятия.

Това е ситуация, в която са попадали не малко представители на малкия бизнес. Проблемът не е толкова в това, че много от специалистите обичат да демонстрират умението си да боравят със счетоводни термини и професионалния си жаргон, а по-скоро в това, че повечето собственици не си призначват, че не разбират.

Вие сте собственик на бизнес, а не експерт по финанси и счетоводство. Това от своя страна говори, че вие по никакъв начин не сте длъжни да бъдете наясно с различните стратегии и термини в областта на счетоводството. Именно това са нещата, за които плащате на една професионална счетоводна къща и представянето им в разбираем за вас вид трябва да бъде неизменна част от услугата.

Ако вие и вашият счетоводител говорите на един език, ще бъдете винаги наясно с финансовата ситуация и ще получавате съвети и препоръки, на които ще можете да разчитате.

Ако се нуждаете от услугите на счетоводна къща, която разбира нуждите на вашия малък бизнес, доверете се на експертите от Бизнесгруп Консулт.


«