0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Регистрация на фирми - цени

При регистрирането на фирма основен критерий за определянето на цената за регистрация е какъв е видът на фирмата, която предстои да се регистрира. В зависимост от правната форма за регистрация на фирма се определя типът и обема на необходимите документи за регистрация, от които се определя цената за услугата, както и държавната такса, която следва да се заплати по сметка на Агенция по вписванията – търговски регистър.
Цената за извършването на промени на вече регистрирани фирми (смяна на собственост, управител, адрес, заличаване и други) също се определя в зависимост от вида на регистрираната фирма, защото от него зависи каква ще е държавната такса и необходимия набор от документи.
За повече информация за цените за регистрация на фирма, моля, свържете се с нас!