0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Данъчни консултации

Финансово-счетоводна къща Бизнесгруп Консулт предлага на своите клиенти данъчни консултации във връзка с разбирането за необходимостта и ползата от данъчно планиране, оптимизиране на данъчното облагане, анализ и оценка на данъчните ефекти върху дейността на търговските дружества и физически лица. Данъчни консултации в зависимост от индивидуалните особености на бизнеса на клиента. Решения на данъчни казуси.

Осъществяваме следните услуги в областта на данъчното право и данъчното консултиране:

 • Консултации по всички преки и косвени данъци.
 • Консултации, насочени към оптимизиране на данъчното облагане.
 • Консултации във връзка с осъществяване на оптимално данъчно планиране.
 • Консултации по данъци на физически лица.
 • Консултации по всички данъци на юридически лица.
 • Консултации при вземане на конкретни данъчни решения.
 • Данъчен анализ и оценка на дейността на клиента, оптимизиране на данъчните резултати и прилагане на законовите данъчни облекчения.
 • Консултации във връзка с местните данъци и такси.
 • Изготвяне и подаване на данъчни декларации във връзка с различните данъци.
 • Данъчни консултации по Закона за ДДС и неговото прилагане. Изготвяне на дневници на покупките по ДДС, дневници на продажбите по ДДС, справка декларация по ДДС.
 • Изготвяне на анализи и прогнози за размера на годишните данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване или по повод на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.

Предлагаме данъчни консултации на абонаментен принцип, при което клиентът винаги получава актуална информация относно последните изменения в данъчното облагане и мерките, които трябва да предприеме в резултат на промяната в данъчното законодателство на Република България.