0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Счетоводство на ООД

Счетоводството на ООД се организира съгласно разпоредбите на ЗКПО. Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт предлага специализирани и професионални услуги във връзка със счетоводното обслужване на дружества с ограничена отговорност (ООД).

Счетоводството на ООД се организира съгласно разпоредбите на ЗКПО и задължително се прилага способът на двустранните счетоводни записвания. Съставя се ГФО, съгласно счетоводните стандарти, с всички приложения към него.

Ние можем да Ви помогнем през целия процес на функциониране на Вашето ООД от самото му създаване, до цялостно съпровождане на дейността в счетоводно, данъчно, трудово и осигурително отношение. Ще Ви помогнем както с документалното оформление, така и с фактическата регистрация на ООД и последващото счетоводно обслужване на дейността. Предлагаме цялостно консултиране и пълната гама от счетоводни услуги за воденете на счетоводство на ООД.

Предлагаме комплексни финансови и счетоводни услуги на абонаментен принцип или еднократно, в зависимост от индивидуалните потребности на клиента. За повече информация относно нашата услуга водене на счетоводство на ООД моля натиснете тук.

Обадете ни се, за да научите как можем да Ви бъдем полезни във воденето на Вашето счетоводство на ООД и как заедно да оптимизраме резултатите от Вашата бизнес дейност.