0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Счетоводство на ЕООД

Счетоводството на ЕООД се организира съгласно разпоредбите на ЗКПО

Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт предлага специализирани и професионални услуги във връзка със счетоводното обслужване на еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД).

Счетоводството на ЕООД се организира съгласно разпоредбите на ЗКПО, което означава че е задължително да се приложи способът на двустранните счетоводни записвания.

Ние можем да Ви асистираме през целия процес на функциониране на Вашето ЕООД от самото му създаване, до цялостно съпровождане на дейността в счетоводно, данъчно, трудово и осигурително отношение. Ще Ви помогнем както с документалното оформление, така и с фактическата регистрация на ЕООД и последващото счетоводно обслужване на цени по договаряне.

Предлагаме комплексни финансови и счетоводни услуги на абонаментен принцип или еднократно, в зависимост от индивидуалните потребности на клиента. За повече информация относно нашата услуга водене на счетоводство на ЕООД моля натиснете тук.

Обадете ни се, за да научите как можем да Ви бъдем полезни във воденето на Вашето счетоводство на ЕООД и как заедно да оптимизраме резултатите от Вашата бизнес дейност.